Eija-Liisa Ahtila: Assistentti sarja - Näkymä, 2000, värivalokuvasarja.Eija-Liisa Ahtila: Assistentti sarja - Näkymä, 2000, värivalokuvasarja.

Omakuvia maailmalta

01.10.2004 / Näyttely

Wäinö Aaltosen museossa on perjantaista lähtien esillä tämän hetken merkittävimpien valokuva- ja videotaiteilijoiden teoksia. Espanjalaisen galleristin ja taiteenkeräilijä Helga de Alvearin kokoelmasta kootussa Contemporary Visions -näyttelyssä on esillä 24 kansainvälisesti tunnetun taiteilijan töitä. Teokset käsittelevät nykyajalle keskeisiä kysymyksiä: ihmisen sisäistä ja ulkoista todellisuutta sekä identiteettiä. Monet näyttelyn teoksista pistävät katsojan miettimään omaa suhdettaan "toiseuteen" ja sitä kautta kyseenalaistamaan omia arvojaan ja asenteitaan. (ae)

Contemporary Visions -videoita ja valokuvia Helga de Alvearin kokoelmasta Wäinö Aaltosen museossa 1.10. 2004-2.1.2005.