Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän diakoniakeskusYhteystiedot

Osoite
Puutarhakatu 22
20100 Turku
Turun karttapalvelu

WWW

Puh.
(02) 261 7340