Ylösnousemuskappeli

Vuonna 1938 järjestettiin Turun siunauskappelin yleinen arkkitehtuurikilpailu, jonka voitti ehdotuksellaan Erik Bryggman. Rakennustyö aloitettiin keväällä 1939 ja keskeytettiin talvisodan ajaksi. Keväällä 1940 rakennustyöt käynnistettiin uudelleen ja kappeli valmistui huhtikuussa 1941.

Siunauskappeli on sijoitettu hautausmaan itäosaan mäntyjä kasvavalle kukkulalle. Se muodostaa päätteen Uudenmaantien vieressä olevalta pääportilta lähtevälle kujalle. Rakennuksen sijoituksena on pyritty ottamaan huomioon olemassa olevat maastomuodot. Rakennusmassojen, muurien ja terassien sekä teiden ja polkujen sijoitusperusteena on ollut suurien maastoleikkausten välttäminen. Yhteyttä luontoon on korostettu myös sisätilaratkaisuilla, erityisesti kappeliosassa. Etelään avautuva yhtenäinen lasiseinä ja sen ulkopuolella oleva kevyt terassointi istutuksineen liittää sisätilat ympäröivään maastoon ja metsään.


Tulevia tapahtumia