Leo Jokinen: Helsinginrata (1978).


25.01.2008 | Näyttely

Nykyihmisen paikka

WAM jatkaa 40-vuotisjuhlavuoden kattaustaan. Kakolasta koilliseen -näyttely tarkastelee arkista ympäröivää maailmaa uudemman taiteen keinoin. Näyttelymatka kaupunkilaisten arkielämään esittelee Turun kaupungin taidekokoelman uudempaa osaa, jota värittävät näkymät vanhempaan taiteeseen. Näyttely nostaa esille nykypäivän kaupunkilaisen arkipäivään liittyviä teemoja kuten elinympäristön muuttuminen, kaupungistuminen, työ ja identiteetti.

Studionäyttelykauden aloittaa kuvataiteilija Jan Kenneth Weckmanin (s. 1946) abstraktin maalaustaiteen ja konkretismin perinnettä kyseenalaistava teosprojekti Corpus Revisited. Näyttelyyn on koottu Weckmanin abstrakteimmat teokset 1990-luvulta, sekä hänen uusin maalausteossarjansa. (tj)

Kakolasta koilliseen (Päätila 25.1.-20.4.) sekä Jan Kenneth Weckman: Corpus revisited (Studio 25.1.-2.3.) – Wäinö Aaltosen museo.

Satunnainen juttunosto

Juttuarkisto
Turun Aika -näköislehti

Turun Aika -näköislehti

Lue näköislehti